Rating kryptowalut ocena Weis

Pierwszy rating kryptowalut

Wczoraj została opublikowana pierwsza lista ratingowa kryptowalut przez niezależną agencje ratingową Weiss Ratings, która to jednocześnie została zaatakowana przez hakerów. Ratingi poszczególnych kryptowalut zaskakują, gdyż […]

Ratingi Polski bez uwagi

Agencja ratingowa Moody’s pozostawiła bez zmian prognozę PKB Polski, która ma wynieść w Nowym Roku  2,9%. Jednak wskaźnik cen CPI obecnie ma wynieść 2% wobec prognozowanych 1,5%. […]

Japan Credit Rating o Polsce

Agencja Japan Credit Rating (JCR) potwierdziła dotychczasową ocenę wiarygodności kredytowej Polski na poziomie A dla waluty zagranicznej i A+ dla waluty krajowej. Ponadto dalsza perspektywa ratingu również […]